Privacyverklaring

DMTmotorservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DMTmotorservice is als volgt te bereiken:

Kraaivenstraat 23-18
5048 AB Tilburg
Telefoon: 06-50262248

Gaby Doreleijers is de Functionaris Gegevensbescherming van DMTmotorservice. Zij  is te bereiken via info@dmtmotorservice.nl

 

PRIVACY

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DMTmotorservice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dmtmotorservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

DMTmotorsevrice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Indien je aangeeft dat je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws & tips, dan worden je gegevens opgeslagen in Mailchimp en krijg je hier éénmalig een e-mail over om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze e-maillijst, je gegevens worden dan direct verwijderd.
 • DMTmotorservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG DMTmotorservice GEGEVENS BEWAART

DMTmotorservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens (personalia, adres) worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

DMTmotorservice verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DMTmotorservice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dmtmotorservice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DMTmotorservice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

 

BEVEILIGEN

DMTmotorservice neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DMTmotorservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt over de beveiliging van door DMTmotorservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DMTmotorservice op via info@dmtmotorservice.nl

 

COOKIES

Op de website van DMTmotorservice wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DMTmotorservice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:

 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.

 

GOOGLE ANALYTICS

DMTmotorservice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres is middels een script geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de DMTmotorservice website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan DMTmotorservice te kunnen verstrekken. DMTmotorservice heeft Google geen toestemming gegeven om via DMTmotorservice verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
 • DMTmotorservice heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

Deze cookie- & privacyverklaring geldt voor ieder(e) sitebezoek of overeenkomst en kan, indien nodig, op ieder moment worden aangepast en worden ingezien op deze pagina.

 

Contact

Alle dagen open op afspraak! Neemt u graag telefonisch contact op voor een afspraak dat kan ook in de avond of in het weekend!

DMT Motorservice

Kraaivenstraat 23-18 | 5048 AB - Tilburg

Tel: 06-50262248 | Mail:info@dmtmotorservice.nl